מסחר ושירותים

תחום המסחר והשירותים מאופיין במגוון רחב של סוגי פעילויות. חיובי הארנונה מושתתים ע"פ סוג הפעילות הספציפית, סוג המבנה והאזור בו הם ממוקמים ומשתנים מרשות לרשות.

לעיתים יש שגיאות משמעותיות באופן מדידת הנכסים, חלוקה בלתי צודקת של הנכסים סיווגי שונים "עתירי ארנונה" והתעלמות משימושים נילוים אשר רשויות רבות מחוייבות לסווגם בסיווג ארנונה מופחת או לחייב רק בגין חלק מסוים משטחים אלה.

הכרת רזי צווי הארנונה למיניהם, הנחיות משרד הפנים, אישורים חריגים וקשר טוב עם הרשויות הם רק חלק מיתרונות חברתנו בטיפול בנושא המיסוי העירוני.
השאר פרטים ליצירת קשר: