09.10
2015

עירית אלעד תחזיר 1.2 מיליון ₪ לתושבי העיר

עירית אלעד תחזיר 1.2 מיליון ₪ לתושבי העיר עקב גבייה לא חוקית של אגרות שמירה 
עד לחודש 4/2011 חייבה עירית אלעד את תושבי העיר באגרות שמירה בלתי חוקיות.
לאחר כ-4 שנים הושג הסכם פשרה לפיו העיריה תזכה את התושבים מאגרת שמירה במהלך 9 חודשים.
השאר פרטים ליצירת קשר: